Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Drukuj E-mail

                                                                                                                                                                                                                         

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Rozporządzeniem", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000409069, NIP: 6751471536, REGON: 122492939, zwane dalej "Centrum".
 2. W Centrum powołany został Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail gargulTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  Dane Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Centrum www.czdsigb.gov.pl.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Przetwarzanie obejmuje udostępnione przez Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz
w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania rekrutacji oraz jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych rekrutacjach, będą przechowywane przez okres 1 roku od daty otrzymania.
 2. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym;
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

_______________________________________________________________________________________

 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie:

Zatrudni: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy: Kraków

 

ZADANIA:

 • prowadzenie pełnej księgowości Instytucji zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi Instytucję Gospodarki Budżetowej przepisami,
 • prawidłowe rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji i prowadzenie dokumentacji podatkowej (CIT, VAT, JPK, GUS, itp.),
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, a w szczególności realizacji zatwierdzonych przez Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej wypłat
 • dokonywanie zgodnie z obowiązującymi Instytucję przepisami wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji i pozostałych instrukcji i procedur księgowych
 • kierowaniu i nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
 • monitorowanie zmian w podatkach i standardach rachunkowych oraz implementację wynikających stąd zmian,
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w firmie,
 • kierowanie i nadzór nad pracownikami Wydziału Finansowo-Księgowego
 • współpracę z innymi wydziałami

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • spełnienie wymagań na stanowisku Głównego księgowego zgodnie z art. 54 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 • dobra znajomość MS Office w tym przede wszystkim MS Excel i innych narzędzi wspierających pracę księgowości,
 • umiejętność szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów, analizy danych, wyciągania wniosków, planowania i monitorowania działań pod względem ich kosztów i efektywności
 • umiejętność kierowania zespołem
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • mile widziana znajomość Comarch ERP Optima

 

OFERUJEMY:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

 

 


Linki


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Dane teleadresowe

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

ul. Wadowicka 6

30-415 Kraków

tel. 602 491 691

fax: 012 41 75 665

Adres e-mail: biuro@czdsigb.gov.pl

NIP: 675-147-15-36

Regon: 122492939

KRS: 0000409069

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej